понедељак, 01. јул 2019.

MISTERIJA VAVILON„Džoel Ričardson je ponovo uzdrmao svet proročanstva i poziva nas da preispitamo sve ono što smo mislili da znamo o misteriji Vavilon. Ova jedinstvena i podsticajna knjiga izaziva razmišljanje koje će možda iznedriti rešenje stare misterije, što očekujemo već hiljadama godina.“

LINK ZA ČITANJE

уторак, 01. август 2017.

ISLAMSKI ANTIHRIST"Biblija predskazuje da će u poslednjim danima jedan nadareni vođa uspostaviti globalno vođstvo u ime mira. Kuran takođe predskazuje da će jedan čovek ustati da vodi narode, zalažući se za da donese eru mira. Taj čovek se u Kuranu zove Mehdi, ili islamski spasitelj. Ali, u Bibliji taj čovek se naziva Antihristom. Zapanjujuće istraživanje i analiza Džoela Ričardsona sugeriše da su Mehdi i Antihrist u stvari jedna te ista osoba."

LINK ZA ČITANJE

ZVER SA BLISKOG ISTOKA"Čvrsto sam ubeđen da je islam taj najveći izazov sa kojim će se crkva suočiti pre Isusovog dolaska, mada je većina još uvek uspavana ili pak, negoduje". Ova knjiga upotpunjuje i učvrščuje tvrdnju iznetu u knjizi "Islamski Antihrist", po kojoj će Antihrist biti musliman, čije će se carstvo podići na Bliskom istoku."

LINK ZA ČITANJE